allgolf

Golfhandikapp – nytt system för handicap i golf 2020

Det nya handicap-systemet gäller sedan 1/3 2020. I korta drag innebär det att ditt exakta golf-handikapp blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Vi går igenom det nya världshandikappet i golf! Vad är golfhandikapp? Handicapsystemet i golf syftar till att jämna ut skillnader mellan spelare. Detta genom ett värde mellan 0,0 och

Golfhandikapp – nytt system för handicap i golf 2020 Läs mer »